Het lidgeld bedraagt slechts 10 euro per jaar. Het speelt geen rol wanneer je het lidgeld betaalt.