Aflassing Quiz 2020

Beste quizers,


We waren blij jullie te kunnen aankondigen dat de jaarlijkse quizavond van AMC Staden dit jaar terug op de agenda stond.

Jammergenoeg kunnen we door overmaat deze niet laten doorgaan en word deze jammerlijk geanuleerd.

Vandaag hebben we bij het gemeentebestuur van Staden hiervoor de nodige informatie ingewonnen.

De quiz werd niet rechtstreeks afgelast maar we kregen van de gemeente negatief advies hiervoor.

Indien deze toch zou doorgaan was dit op eigen verantwoordelijkheid en dit risico kunnen we niet nemen voor het welzijn van iedereen.

Naargelang de verlenging van afgelastingsperiode gaan we niet blijven zitten en gaan we zodra dit mogelijk is een nieuwe datum voorzien om alsnog deze quiz te laten doorgaan.

We houden jullie hiervan ten gepaste tijde op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van AMC Staden